Marcin Błaszkowski


W Lesznie jest godzina 12:34:45
Mamy teraz wiosna.

Dziś jest Wtorek 11 maja 2021, Imieniny Igi, Mamerta, Miry


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.Z powodu niezapłaconej pracy


Leszno, dnia 12 listopada 2014 r.


Marcin Błaszkowski
ul. Starozamkowa 18a
64-100 Leszno


Miasto Leszno
ul. Karasia 15
64-100 Leszno


OSTATECZNE PRZEDSĄDOWE
WEZWANIE DO ZAPŁATY
Działając w imieniu i na rzecz własną, po raz ostatni wzywam Państwa do zapłaty łącznej kwoty

9.000,00 (dziewięć tysięcy 00/100) złotych

tytułem wynagrodzenia za przygotowanie opracowania (w tym przekładu oraz wstępu) publikacji pt. Johann Heerman „Myśli budujące”, której wydawcą jest Miasto Leszno.

Wskazuję, że w dniu 3 marca 2014 r. odbyła się impreza miejska Urodziny Ratusza, na której prezentowana była przedmiotowa książka oraz odbyła się wystawa nawiązująca do postaci Johanna Heermana - notabene wszystkie prezentowane obiekty pochodziły z moich prywatnych zbiorów.

Nadmieniam, że książka powstała wskutek 10 lat mojej pracy. Sam zorganizowałem tekst, sam go przełożyłem, a większość ilustracji w książce i pozycje w bibliografii są wynikiem moich prywatnych zakupów. Ponadto, za przygotowanie starodruku do druku zapłaciłem z własnych środków.

Propozycja wydania książki powstała kilka lat temu, a Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy osobiście ją zaaprobował. Co bardzo istotne, do dnia prezentacji książki Urząd Miasta Leszna uregulował wszelkie rachunki z recenzentami, autorką okładki, redaktorką tekstu, ks. Waldemarem Gabrysiem, natomiast nie uregulował wynagrodzenia należnego mojej osobie.

Przypominam, że jeszcze przed prezentacją książki uprzejmie upomniałem się o swoje honorarium, w której to sprawie zostałem przez naczelnika Wydziału Kultury UM Leszna Pana Zbigniewa Białasa skierowany bezpośrednio do Prezydenta Miasta Leszna. Pan Tomasz Malepszy potwierdził wolę uregulowania rachunku, aczkolwiek Urząd Miasta nie skontaktował się ze mną w tej sprawie. Dlatego też na przełomie maja i czerwca br. ponownie spotkałem się z Prezydentem Tomaszem Malepszym. Na spotkaniu Prezydent ponownie uznał konieczność uiszczenia należnego mi honorarium. W celu sfinalizowania formalności poprosił urzędniczkę Panią Agnieszkę Kania, aby odebrała ode mnie dane niezbędne do pisemnego potwierdzenia zawartej umowy o dzieło. Na wskazanym spotkaniu Prezydent wspomniał o kwocie 17.000,00 złotych, aczkolwiek uznałem tę kwotę za nadmiernie wysoką, ponieważ we wcześniejszych rozmowach (na przełomie lutego i marca) ustaliliśmy kwotę 9.000,00 złotych. Z uwagi na nasze uprzednie ustalenia pozostałem właśnie przy kwocie 9.000,00 złotych.

Wobec braku jakiejkolwiek reakcji ze strony Urzędu Miasta, w dniu 2 października 2014 r. ponownie odbyłem spotkanie z Prezydentem Tomaszem Malepszym, na którym ponownie zostałem zapewniony o niezwłocznym uregulowaniu rachunku. Również ponownie zostawiłem dane do pisemnego potwierdzenia zawartej umowy o dzieło. Pan Prezydent umówił się ze mną na kolejne spotkanie w dniu 4 października 2014 r., które nie doszło do skutku. Od tego czasu wszelkie próby kontaktu z mojej strony pozostały bez reakcji ze strony Urzędu Miasta.

Wobec powyższego oświadczam, że brak zapłaty ww. kwoty w terminie 7 dni od otrzymania przedmiotowego wezwania będzie skutkował zaniechaniem pozasądowych prób odzyskania przedmiotowych należności i niezwłocznym wystąpieniem na drogę sądową.

Zapłata ww. kwoty winna nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przedmiotowego wezwania. Nadmieniam, iż wyznaczony powyżej termin nie ma charakteru prolongaty, wyznaczony został wyłącznie ze względów proceduralnych.


Marcin Błaszkowski

ostatnie zmiany wykonane 2014-11-27 18:05:28
,


opis stopki