Marcin Błaszkowski


W Lesznie jest godzina 20:02:11
Mamy teraz lato.

Dziś jest Czwartek 11 sierpnia 2022, Imieniny Luizy, Włodzmierza, Zuzanny


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.Wybór moich publikacji


Dermatologia

Jako pierwszy autor:

Błaszkowski M., Kaczorowska A., Miękoś-Zydek B.,: Nierzeżączkowe zakażenia narządu moczowo-płciowego, Nowa Klinika, 2008, 15 3-4, 347-354

Błaszkowski M., Kaszuba A., Iwermektyna w dermatologii, Dermatologia praktyczna, 4/2009

Błaszkowski M., Pawlikowski B., Kaszuba A., Naczyniak pełzakowaty, Dermatologia Kliniczna, 2009

Błaszkowski M., Kaszuba A., Dermatoza o obrazie klinicznym przypominającym łojotokowe zapalenie skóry, Postępy Dermatologii, 2010

Jako współautor:

Kaszuba A., Błaszkowski M., Kaszuba Al., Kaczorowska A., Kisiel K.,: Leki triazolowe w dermatologii, w: Współczesna Terapia Dermatoz Alergicznych, pod red. Romana Nowickiego, wyd AS Consulting Łódź, Gdańsk 2008, s 223-231

Miękoś-Zydek B., Czyż P., Ryglewska-Cho A., Błaszkowski M., Kaczorowska A.,: Fotodermatozy pierwotne – obraz kliniczny, profilaktyka i leczenie, Nowa Klinika, 2008, 15 3-4, 328-334

Kaczorowska A., Kaszuba A., Błaszkowski M., Miękoś-Zydek B.,: Skórne infekcje bakteryjne o etiologii gronkowcowej, paciorkowcowej i mieszanej, Nowa Klinika, 2008, 15 3-4, 371-377


Historia Leszna i okolic

Błaszkowski M., Kaplica ewangelicka w Lesznie, w: Przyjaciel Ludu, zeszyt II/XCVIII, Leszno 2003

Błaszkowski M., Prezentacje, Ewangelickie Wilkowice (Wilkowice d. Wolfskirch i.P k. Leszna, województwo wielkopolskie), w: Informator kulturalny i turystyczny południowo-zachodniej Wielkopolski, 1/2004

Błaszkowski M., Nekropolia w Robaczynie, Dwa nagrobki Bojanowskiego, w: w: Informator kulturalny i turystyczny południowo-zachodniej Wielkopolski, 2/2004

Błaszkowski M., Leszczyńskie kamienice, Willa Nergera, w: Informator kulturalny i turystyczny południowo-zachodniej Wielkopolski, 3/2004

Błaszkowski M., Leszczyńskie kamienice, Willa Godera, w: Informator kulturalny i turystyczny południowo-zachodniej Wielkopolski, 4/2004

Błaszkowski M., Leszczyńskie kamienice, Willa Seidendorfa, w: Informator kulturalny i turystyczny południowo-zachodniej Wielkopolski, 5/2004

Błaszkowski M., Leszczyńskie kamienice, Willa Pauline Winter, w: Informator kulturalny i turystyczny południowo-zachodniej Wielkopolski, 6/2004

Błaszkowski M., Szkoła w Lesznie, w: Jednota Pismo Religijno-Społeczne, nr 8-9, 2004

Błaszkowski M.,
Herrman August Nerger [biogram], w: Głowinkowska B., Konior A. (red.) Słownik biograficzny Leszno, Leszno 2004

Błaszkowski M., Karl Greulich [biogram], w: Głowinkowska B., Konior A. (red.)Słownik biograficzny Leszno, Leszno 2004

Błaszkowski M., Święto zmarłych, listopadowa zaduma, w: Biuletyn Regionalny, Nr 13, listopad 2004

Błaszkowski M., Leszczyńskie cegielnie, w: Przyjaciel Ludu, zeszyt I/C, Leszno 2004

Błaszkowski M., Pastor Maronius, w: Przyjaciel Ludu, zeszyt II/CI, Leszno 2004

Błaszkowski M., Centrum konfirmacyjne w Wilkowicach, w: Przyjaciel Ludu, zeszyt II/CI, Leszno 2004

Błaszkowski M., Dom znalazł w Lesznie - w 420. rocznicę urodzin Johanna Heermanna, [w:] Zwiastun Ewangelicki, nr 10/2005, s. 12

Błaszkowski M., Leszczyńskie kamienice, Willa Bartelta, w: Informator kulturalny i turystyczny południowo-zachodniej Wielkopolski, 3/2005

Błaszkowski M., Leszczyńskie kamienice, Willa Grnwalda, w: Informator kulturalny i turystyczny południowo-zachodniej Wielkopolski, 5/2005, s, 28-30

Błaszkowski M., Z historii psów w Lesznie, w: Przyjaciel Ludu, zeszyt II/CIV, Leszno 2005

Błaszkowski M., Wilhelm II Hohenzollern a Leszno, w: Przyjaciel Ludu, zeszyt I/CIX, Leszno 2007

Błaszkowski M., Leszczyńskie kamienica, Willa Maciejewskich, w: Informator kulturalny i turystyczny południowo-zachodniej Wielkopolski, 1/2006

Johann Heermann, Myśli budujące (przekład: Marcin Błaszkowski), zeszyt II/CX, Leszno 2007

Błaszkowski M., Pierwszy diakon Leszna, w: Przyjaciel Ludu, zeszyt III/CXI, Leszno 2007

Błaszkowski M., Samuel Heermann – niespełnione nadzieje poetyckie, w: Johann Heermann, Życie i twórczość, Leszno 2008

Listy Annemarie Müller-Górzno (przekład: Marcin Błaszkowski, przypisy: Renate Sternel, Marcin Błaszkowski), w: Przyjaciel Ludu, zeszyt II/CXIII, Leszno 2008

Błaszkowski M., Kontekst twórczości Johanna Heermanna, [w:] Przyjaciel Ludu, zeszyt III/CXVII, Leszno 2009, s. 4-8

Błaszkowski M., Obóz macierzysty niemieckiego frontu pracy w Lesznie (1941-1945), w: Rocznik Leszczyński, Tom 10, Leszno 2010

Samuel Arnold, Dżuma w Lesznie w latach 1709-1710 (tłum. i oprac. Marcin Błaszkowski), w: Rocznik Leszczyński, Tom 10, Leszno 2010

Ludwig Kalisch, Obrazki z moich lat chłopięcych (1872) (tłum. i oprac. Marcin Błaszkowski), w: Rocznik Leszczyński, Tom 10, Leszno 2010

Błaszkowski M., Król w Zdziesławicach, w: Życie Powiatu, maj 2010

Błaszkowski M., Słów kilka o Czerninie, w: Życie Powiatu, maj 2010

Błaszkowski M., Czernina pomogła Lesznu, [w:] Życie Powiatu, 31.08.2010, s. 9

Błaszkowski M., Heinrich Held - pieśniarz z Góry, [w:] Życie Powiatu, 30.09.2010, s. 2

Błaszkowski M., Historia sprzed 300 lat, [w:] Rydzyna tu i teraz, wrzesień 2010

Błaszkowski M., I znowu powódź..., [w:] Życie Powiatu, 30.11.2010, s.4

Błaszkowski M., Berlińczyk ze Śleszowa, [w:] Życie Powiatu, 30.11.2010, s. 4

Błaszkowski M., Stary dobry szwindel..., [w:] ABC, nr 102 (2251), 23.12.-29.12.2010, s. 14

Błaszkowski M., Legenda o psie z Czerniny, [w:] Kwartalnik Górowski, Zima (33/210-2011), s. 44

Błaszkowski M., Gwiazda nad Lesznem [w:] ABC,nr 1 (2253), 04.01-06.01.2011, s. 11

Błaszkowski M., Znany (?) malarz z Góry, [w:] Życie Powiatu 01/2011 (65), s.5

Błaszkowski M., Szkoła w Śleszowie, [w:] Życie Powiatu 01/2011 (65), s.8

Błaszkowski M., Cmentarz na Grzybowie, w: Halec J. (red) Cmentarze leszczyńskie, Leszno 2010 [inedit]

Błaszkowski M., Medal i znaczek Hayma Salomona, [w:] Przyjaciel Ludu, zeszyt I/CXVIII, Leszno 2010, s. 6-10

Błaszkowski M., Harakiri Ludwiga Kalischa, [w:] Przyjaciel Ludu, zeszyt I/CXVIII, Leszno 2010, s. 10-16

Błaszkowski M., Historia Golema Ludwiga Kalischa, [w:] Miasteczko Poznań, nr 2 (9) 2011, s. 10-14

Błaszkowski M., Quai-tse Kalischa jako opowiadanie autobiograficzne, [w:] Przyjaciel Ludu, zeszyt I/CXXIV, Leszno, 2012, s. 53-56

Ludwig Kalisch, Quai-tse (przekład Marcin Błaszkowski), [w:] Przyjaciel Ludu, zeszyt I/CXXIV, Leszno, 2012, s. 56-60

Błaszkowski M., Pomnik Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie - kontekst historyczny powstania oraz dzieje, [w:] Rocznik Leszczyński, Tom 12, Leszno 2012, s. 53-71

Błaszkowski M., Karta kolekcjonerska Hayma Salomona, [w:] Przyjaciel Ludu, zeszyt II/CXIX, Leszno, 2010, s. 9-12

Błaszkowski M., Obóz pracy przymusowej w Gronowie, [w:] Przyjaciel Ludu, zeszyt I/CXXI, Leszno, 2011, s. 21-30

Błaszkowski M., Gotthard Schubert - leszczyński starluteranin, [w:] Rocznik Leszczyński, Tom 13, Leszno 2013, w. 73-83

Błaszkowski M., Czy wizjonerka Krystyna Poniatowska jest autorką najstarszego opisu literackiego Leszna?, [w:] Rocznik Leszczyński, Tom 14, Leszno 2014, s. 157-177

Błaszkowski M., Między Lesznem a kankandem, czyli o związkach Ludwiga Kalischa i Jacque'a Offenbacha, [w:] Rocznik Leszczyński, Tom 15, Leszno 2015, s. 199-223

Błaszkowski M., Popularyzacja postaci J. Heermanna, [w:] Przyjaciel Ludu, zeszyt I-II/CXXVII/CXXVIII, Leszno, 2013, s. 48-50

Błaszkowski M., Przejażdżka na ośle L. Kalischa, [w:] Przyjaciel Ludu, zeszyt I-II/CXXVII-CXXVIII, Leszno, 2013, s. 51-59

Błaszkowski M., Zuchwały karzeł Kalischa, [w:] Przyjaciel Ludu, zeszyt III/CXXIX, Leszno, 2013, s.56-59

Błaszkowski M., Malarz Georg Hoffmann - zarys biografii i twórczości, [w:] Rocznik Leszczyński, Tom 16, Leszno 2016, s. 195-210

Kynologia

Błaszkowski M.,
Chart kirgiski tajgan (portret rasy), w: Pies, Kwartalnik Związku Kynologicznego w Polsce, Wrzesień - październik 2007

Błaszkowski M.,
Południoworosyjski chart stepowy, w: Pies, Kwartalnik Związku Kynologicznego w Polsce, Nr 1 (327) 2008, s. 32-36

Błaszkowski M.,
Taigan - the Kyrgyz Sighthound, w: The Sighthound Magazine, Issue 7, 2008

Błaszkowski M., W poszukiwaniu tajgana, w: Fauna & flora, 07/2008

Błaszkowski M., Kynologia w ojczyźnie tajgana - w Kirgistanie, w: Pies, Kwartalnik Związku Kynologicznego w Polsce, Nr 4 (330) 2008, s. 43

Błaszkowski M., Tazy, w: Pies, Kwartalnik Związku Kynologicznego w Polsce,  Wrzesień - październik 2008 (331)
 
Błaszkowski M., Tazy, w: Pies, Kwartalnik Związku Kynologicznego w Polsce, Listopad - grudzień 2008 (332)

Błaszkowski M., Charty czerkieskie i charty krymskie, w: Pies, Kwartalnik Związku Kynologicznego w Polsce, Nr 1 (333), 2009

Błaszkowski M., Na podbój Brandenburgii i Berlina, w: Pies, Kwartalnik Związku Kynologicznego w Polsce, nr 2 (334), 2009

Błaszkowski M., Z historii psów w Lesznie, w: Pies, Kwartalnik Związku Kynologicznego w Polsce, nr 3 (335), 2009

Błaszkowski M., Eva-Maria Krämer w Lesznie, w: Pies, Kwartalnik Związku Kynologicznego w Polsce, Nr 1 (337), 2010
ostatnie zmiany wykonane 2010-11-11 22:44:22
,


opis stopki